Procedura organizacji pracy szkoły podczas konsultacji z uczniami w czasie pandemii COVID 19 (27.05.2020)

obowiązująca w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie

 

Procedura organizacji pracy szkoły podczas konsultacji z uczniami w czasie pandemii COVID 19 obowiązująca w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie

podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Postanowienia ogólne

l) Od 25 maja br. będą możliwe konsultacje dla tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

2) Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

3) Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4) Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Jeżeli w domu absolwenta/ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno takiemu absolwentowi/uczniowi uczestniczyć w konsultacjach.

5) W szkole został przygotowany harmonogram konsultacji, dla absolwentów/uczniów .

II. Organizacja pobytu absolwentów/uczniów w szkole:

1) Jedna grupa absolwentów/uczniów powinna przebywać w wyznaczonej sali, z zachowaniem wytycznych: 4m2 na osobę (max 12 osób w sali).

2) Salę, w której organizowane są zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

3) Nauczyciele, jak i absolwenci/uczniowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący min. 1,5 m.

4) Nauczyciele, jak i absolwenci/uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z załączoną instrukcją znajdującą się przy dozownikach.

5) Uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich książek, przyborów i pomocy naukowych.

6) W szkole podczas konsultacji mogą przebywać jedynie nauczyciele, zainteresowani absolwenci/uczniowie oraz niezbędni pracownicy szkoły. Ogranicza się, przebywanie osób trzecich podczas konsultacji do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

7) Zarówno absolwent/uczeń, jak i nauczyciel mogą — jeżeli uznają to za właściwe — mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku, ale nie jest to obowiązkowe.

8) Z sali przeznaczonej do przechowywania odzieży wierzchniej, po zakończeniu zajęć mogą przebywać maksymalnie 3 osoby jednocześnie.

9) Do placówki nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

10) Przy wejściu głównym do szkoły zabezpiecza się dla wszystkich absolwentów/uczniów stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk i zawiesza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rak przez osoby wchodzące do szkoły.

11) Każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły. Uczniowie pozostają w maseczkach do momentu zajęcia miejsc w sali.

12) Jeżeli nauczyciel zgłosi zapotrzebowanie otrzyma środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne.

13) Pracownicy obsługi na bieżąco myją i dezynfekują sanitariaty: przed rozpoczęciem pracy, po każdym skorzystaniu i po zakończeniu pracy.

14) Utrzymuje się w stałej czystości ciągi komunikacyjne od wejścia do szkoły do sali, w której obywać się będą konsultacje oraz korytarz prowadzący do wyjścia na zewnątrz.

15) Na bieżąco dezynfekuje się powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, jednak nie rzadziej niż 3 razy dziennie.

16) Umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu, przy wejściu głównym do szkoły, numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno — epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

III. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na covid - 19

l ) Absolwent/ uczeń, nauczyciel, lub pracownik, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy nie powinien przychodzić do szkoły, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie:

a) ze stacją sanitarno-epidemiologiczną: 694493764, 662623862,

b) z oddziałem zakaźnym nr tel. 91/8139440, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

2) Numery do w/w instytucji oraz nr telefonu do Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

3) W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

4) Niezwłocznie powiadomić powiatową stację sanitarno epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5) Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza się gruntowe sprzątanie oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe.

6) Ustala się listę osób z którymi podejrzany o zakażenie pracownik miał kontakt.

7) Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8) Pomieszczenie do izolacji (sala nr 41) posiada okno i wyposaża się w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Służy ono jako miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych.

UCZEŃ:

1) W przypadku wystąpienia u absolwenta/ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odizolować go w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, gdzie pod opieką pracownika szkoły wyposażonego w środki ochrony osobistej będzie oczekiwać na przybycie rodzica.

2) Niezwłocznie poinformować rodzica o zaistniałej sytuacji i o jak najszybszym odebraniu absolwenta/ucznia z szkoły.

3) Powiadomić powiatową stację sanitarno epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4) Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, przeprowadza się gruntowe sprzątanie oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych.

6) Ustala się listę osób, z którymi podejrzany o zakażenie absolwent/uczeń  miał kontakt.

W przypadku pozyskania informacji o zakażeniu koronawirusem lub zachorowaniem na COVID 19 osób z najbliższego otoczenia ucznia lub pracownika należy zawiadomić powiatową stację sanitarno —epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

« poprzedniawróćnastępna »

dane kontaktowe

ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 2821
sekretariat czynny w godz. 7.15-15.15 ul. Maszewska 6

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 0050, wew. 21
sekretariat czynny w godz.7.00 - 15.00 ul. Niepodległości 1 

e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl
www: zs1goleniow.edu.pl

 

galeria zdjęć
pływalnia Fala Goleniów

kalendarz wydarzeń

Sierpień, 2020
PnWtŚrCzPtSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

poprzedni msc dzisiaj następny msc

newsletter

Bądź na bieżąco! zapisz się do naszej listy wysyłkowej, aby otrzymywać informacje o aktualnościach na stronie.